Home to 23 users
Who published 11.1K posts

Administered by:

Contact:

admin@tooxy.cz
Tooxy.cz je server na platformě Mastodon pro české a slovenské uživatele.
Vytvořte si účet na Tooxy.cz a sledujte/komunikujte s uživateli na jiných instancích² po celém světě. Tooxy.cz je zdarma, bez reklam a bez přehnaných podmínek a cenzury¹.

Pokud se chcete dozvědět o decentralizovaných sociálních sítích (nejen o Mastodonu, ale i dalších) více, můžete začít na Wikipedii.


¹ Necenzurujeme za jiné názory, počítejte však s tím, že porušování zákonů, navádění k trestné činnosti, urážení nebo jakékoli nevhodné jednání vůči jednotlivci či skupině nebude tolerováno.
² Výjimku tvoří instance porušující místní pravidla, viz¹. Tyto mohou být zablokovány a jejich obsah zde nebude přímo dostupný.